כל מה שבאמת חשוב לדעת על בחינת מיון באנגלית

בחינת מיון באנגלית

עומדים לקראת לימודים אקדמיים בישראל? זה הזמן לדעת הכול על בחינות המיון באנגלית הידועות בשם מבחן אמי"ר.

אמי"ר (אנגלית מיון רמה) הינה בחינת מיון באנגלית המיועדת לצרכי בחינת ידיעותיו של הנבחן בשפה האנגלית. בחינה זו נועדה לאפשר למוסדות הלימוד האקדמיים לבחון את רמת השליטה של המועמד/ת ללימודים בשפה האנגלית ברמה האקדמית וזאת בכדי לשבצו בקורסי חובה באנגלית במהלך לימודיו ו/או להעניק לו פטור מקורסי החובה באנגלית.

מבנה הבחינה

מבחן אמי"ר מורכב מ-3 חלקים שונים שלכל אחד מהם מוקצב זמן ממוצע של 20 עד 25 דקות. שלושת חלקי הבחינה כוללים: פרק השלמת משפטים (SENTENCE COMPLETIONS), פרק ניסוח מחדש (RESTATEMENTS) ופרק הבנת הנקרא (READING COMPREHANSION).

בפרק הראשון (השלמת משפטים) הנבחן נדרש לענות על שאלות בהן באמצעות הוספת מילים באנגלית למשפטים מובנים. פרק זו בוחן את יכולות המועמד/ת באוצר מילים ויישומם. בפרק השני (שאלות הניסוח מחדש), הנבחן נדרש לזהות משפטים זהים המנוסחים במילים שונות והפרק השלישי בבחינה (הבנת הנקרא) מציג בפני הנבחן שאלות המיועדות לבחון את יכולות ההבנה שלו בקריאת קטעי טקסט קצרים מעולמות תוכן אקדמיים. בשני הפרקים הראשונים של מבחן אמיר (השלמת משפטים וניסוח מחדש), השאלות המוצגות בפני הנבחן הינן בסדר קושי עולה, כאשר בפרק הבנת הנקרא השאלות מובנות בהתאם לסדר הטקסט אותו הוא נדרש לקרוא.

כיצד ניתן להיערך לבחינת אמי"ר?

כיום, תוכלו להיערך לבחינות אמי"ר באמצעות קורסי הכנה מקצועיים המיועדים בעיקר לצרכי רענון הידע האישי שלכם בשפה האנגלית ולצרכי תרגול מעשי של בחינות אמי"ר משנים קודמות. קורסי הכנה אלו מאפשרים ללומדים בהם להעמיק את הידע האישי שלהם באנגלית באמצעות תרגול מעשי של מבחנים ממועדים קודמים ובכך לשפר בטווח המיידי את יכולות הקריאה, הבנת הנקרא ואוצר המילים. כמו כן, קורסים אלו מכינים את הנבחנים להיבט הטכני של הבחינה, כלומר לצרכי קבלת החלטות בכל הנוגע לזמן הקצוב למתן תשובה בבחינה.

תרגול מעשי של מבחני אמי"ר משנים קודמות מאפשר לנבחנים להכיר את כל סוגי השאלות המופיעות בבחינה וכפועל יוצא מכך להגיע מוכנים ונינוחים יותר לבחינה. יחד עם זאת, קורסים אלו מיועדים אך ורק לבעלי שליטה נדרשת בשפה האנגלית והם אינם מיועדים לצרכי רכישת ידע בפרק זמן קצר בשפה האנגלית.

ציוני הבחינה ומשמעותם

הציון הכללי במבחני אמיר נע בין 150 ל-250 נקודות, כאשר שקלול הציון הסופי בהתאם לשלושה פרמטרים שונים: האחד, חישוב כללי של סך התשובות הנכונות בכך פרק (ציון גלם), השוואה בין ציוני נבחנים בנוסחים שונים של המבחן ובמועדים שונים וציוני הפרקים המשמשים לחישוב הציון הכללי.

ציוני הבחינה משמשים ברוב מוסדות הלימוד האקדמיים לקבלת החלטה בדבר מתן פטור לנבחן/ת מקורסי אנגלית לאורך תקופת הלימודים או לאו, כאשר כל מוסד לימודים אקדמי רשאי לקבוע את החלטותיו באופן עצמאי על סמך הציון הכללי של המועמד/ת. כפועל יוצא מכך, ההחלטה לפטור אתכם מלימודי אנגלית לאורך תקופת הלימודים האקדמיים במוסד מסוים אינה בהכרח החלטתו של מוסד לימודים אחר גם כאשר מדובר באותו מועמד/ת ובאותו ציון כללי.