לימודי הוראה מתקנת – מידע חשוב

תחום החינוך ולימודי החינוך מכיר בלקויות למידה וקשיי למידה מורכבים מזה זמן רב, תכניות לימודי הוראה מתקנת מקנות ידע עיוני ומעשי למורים המאפשרים להם להתמודד עם התופעה. הבנה של הלקויות והקשיים השונים וקבלת כלי התמודדות עמם מאפשרת למורים לעזור לתלמידים מתקשים לממש את הפוטנציאל הלימודי המלא שלהם. האם קורס לימודי הוראה מתקנת מיועד למורים בלבד? מה תוכן הקורס?

למי מיועד קורס הוראה מתקנת ?

קורס הוראה מתקנת מיועד למי שסיים לימודי חינוך ועובד כמורה או מתכנן להמשיך להוראה, יועצים חינוכיים, לעובדים בחינוך המיוחד והחינוך הבלתי פורמאלי, מאבחנים דידקטיים, מטפלים בילדים עם קשיי למידה וכו’. קורס הוראה מתקנת ברוב מוסדות הלימוד השונים מוכר כגמול השתלמות למורים. ישנם קורסים המוכרים במסגרת תכנית אופק חדש.

מכללות מסוימות מקבלות מורים ללא תארים אקדמאיים וכן אקדמאיים שאינם מורים ואינם עוסקים בטיפול או חינוך. התכנית במקרה זה היא העשרה ולא מוכרת כמובן כגמול השתלמות.

מה תוכן הקורס?

לימודי הוראה מתקנת נלמדים כחלק ממערך לימודי חינוך במוסדות להכשרת מורים. משך הלימודים הוא בין חודשיים לשנתיים, בין יום אחד ליומיים בשבוע. קורס הוראה מתקנת נלמד בהוראת עברית, מתמטיקה או אנגלית (בהמשך). במכללות מסוימות ניתן לשלב בין שלושת התחומים בעוד אחרות מציעות התמחות באחד מן השלושה. תכני הקורס כוללים בין השאר:

 • סוגי לקויות הלמידה וקשיי הלמידה, איתור ואבחון ראשוני של לקויות למידה כמו דיסגרפיה, דיסקלקוליה ודיסלקציה.
 • הכרת תיאוריות למידה וקריאה.
 • פיתוח הבעה בכתב.
 • קשיים רגשיים וחברתיים הקשורים ללקויות למידה וקשיי למידה.
 • תכנון ובנית מרכזי למידה.
 • מוטוריקה וכתיבה.
 • קריאת והבנת אבחון לקויות למידה.
 • איסוף מידע וארגון מידע.
 • שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ככלי עזר להוראה מתקנת.
 • שיטות ליישום הוראה מתקנת במקצועות שונים.
 • העמקת הקשר האישי בין המורה לתלמיד המתקשה.

הקורס כולל גם התנסות מעשית בהוראה מתקנת, טיפול בתלמידים בעלי קשיי למידה ובעלי לקויות למידה מאובחנות בחינוך הפורמאלי, החינוך המיוחד ובחינוך הבלתי פורמאלי. הקורס מציע התנסות בעבודה פרטנית ועבודה בקבוצות, יישום שיטות הוראה מתקנת, ביצוע מהלכי שיעורים והזדמנות ליצירת קשר עם תלמידים.

הוראה מתקנת באנגלית כשפה זרה

בשל הצורך בהוראה מתקנת ספציפית לשפה האנגלית, עבור מורים לאנגלית כשפה זרה, מוצעים קורסים להוראה מתקנת של השפה האנגלית. כידוע, לימוד שפה זרה אינו דבר קל גם עבור תלמידים צעירים, עבור תלמידים בעלי קשיי למידה או לקויות למידה, לימוד שפה זרה עשוי להוות קושי לא קטן. המטרה היא להכשיר את הלומדים להוראה מתקנת ספציפית בשפה האנגלית השונה במהותה מן העברית. לימודי הוראה מתקנת בשפה האנגלית כוללים בין השאר היכרות עם לקויות למידה, תורת הקול ושימושה בהוראת קריאה מתקנת, סוגיות בלימוד שפה זרה, שיטות הערכת מידע, קריאת והבנת אבחון למידה, פסיכולוגיית הקריאה ועוד.